CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG THỦY SẢN TOÀN THẮNG

Quy trình phòng ngừa - điều trị bệnh phân trắng tôm thẻ

Phân trắng do môi rường:

Thường xảy ra khi tôm thẻ khoảng 30 ngày trở lên. Nguyên nhân do đáy ao dơ, ao nhiễm khuẩn và đường ruột tôm yếu. Ruột tôm có thức ăn, gần cuối ruột có đoạn màu trắng hoặc đứt khúc. Phân tôm chuyển từ màu vàng đậm sang trắng. Phân ngắn, mềm, dùng 2 ngón tay bóp lại phân sẽ bể nát. Tôm chết nhiều nhưng giảm ăn, ốp vỏ.

Phân trắng do nhiễm khuẩn gan tụy:

Có thể xảy ra ở các giai đoạn nuôi ở tôm. Nguyên nhân do gan tụy ở tôm bị hoại tử, các chất dịch đi vào ruột tôm. Ruột tôm không có thức ăn, toàn ruột màu trắng. Phân tôm là một đoạn dài màu trắng. Dùng hai ngón tay bóp lại phân sẽ khó bể, dai. Tôm giảm ăn, chết nhiều và chết tăng dần. Khi chết gan tôm teo lại hoặc bể ra.

Phòng bệnh:

Tôm từ 7 ngày đến 50 ngày: Ap dụng quy trình bộ 3 để phòng ngừa nhiễm khuẩn gan tụy và phòng bệnh tổng quát. Trong 1 kg thức ăn trộn 20gam BayMet + 10gam Megabic + 5gam OliMos. Trộn đủ các cữ ăn, cho tôm ăn 5 ngày nghỉ 5 ngày, các ngày còn lại trộn Probai, Aqualase, Cofota. Thực hiện đến khi tôm được 50 ngày nuôi. Nếu trong giai đoạn này tôm có dấu hiệu phân trắng thì trộn thêm OsaMet Shrimp (10 gam / kg thức ăn) vào bộ 3 cho tôm ăn 5 ngày liên tục.

Tôm từ sau 50 ngày đến thu hoạch: Ap dụng tốt quy trình sử dụng vi sinh PondPlus (100gam / 2.000m2) nền đáy ao, cứ 7 ngày sử dụng 1 lần) để xử lý chất thải, làm sạch đáy ao. Trong 1 kg thức ăn trộn 10gam OsaMet Shrimp + 10gam Megabic + 5gam OliMos. Trộn đủ các cữ ăn, cho tôm ăn 3 ngày nghỉ 7 ngày, các ngày còn lại trộn Probai, Aqualase, Coforta A. Thực hiện đến trước khi thu hoạch tôm 15 ngày.

Trị bệnh áp dụng cho 2 trường hợp: Trộn thuốc Osamet Shrimp + Megabic + OliMos. Mỗi loại 15 gam trong 1 kg thức ăn, trộn tất cả các cữ ăn. Cho tôm ăn thuốc 5 ngày liên tục. Sau đó trộn vào thức ăn Probai A, Aqualase và Megabic, cho tôm ăn 5 ngày. Sử dụng 1 liều PondDtox (100gam / 1.000m2 nền đáy ao) để làm sạch đáy ao.

Lưu ý: Rất khó điều trị khi tôm bị phân trắng do hoại tử gan tụy . Trước khi điều trị cần đánh giá tỷ lệ tôm bị bệnh. Nếu tỷ lệ tôm bị trống ruột và trắng ruột hơn 70% thì không thể trị được. Nên có lịch phòng ngừa cho những ao còn lại

Gọi điện SMS Facebook
 Hotline: 0933 707 737